Ledenvergadering VOKS

Jaarlijks houdt VOKS haar ledenvergadering in de eerste helft van het nieuwe jaar tijdens de ledendag. Voor meer informatie over de ledendag zelf kunt u kijken bij de informatie over de ledendag

Op zaterdag 11 maart vindt de volgende ledenvergadering plaats.

Agenda:

1 – Opening van de vergadering.

2 – Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering 2017.

3 – Samenstellen van het bestuur. Ineke van Dalfsen heeft aangegeven dat zij in 2019 haar bestuurszetel over wil dragen. Zij is de huidige penningmeester. 

4 – Financiële stukken uit het jaarverslag bespreken. 

5 – Mededelingen vanuit het bestuur. 

6 – Vragen vanuit de zaal. Deze vragen zullen besproken worden in de komende bestuursvergadering of zullen met ja of nee beantwoord kunnen worden. 

7 – Sluiting van de vergadering. 

  • Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Sluit je aan bij VOKS
  • VOKS evenementen