Ledenvergadering VOKS

Jaarlijks houdt VOKS haar ledenvergadering in de eerste helft van het nieuwe jaar tijdens de ledendag. Voor meer informatie over de ledendag zelf kunt u kijken bij de informatie over de ledendag

Op zaterdag 11 maart vindt de volgende ledenvergadering plaats.

Agenda:

1 – Opening van de vergadering.

2 – Bespreken van de notulen van 2016 (deze staan ook in deze nieuwsbrief vermeld).

3 – Jaarstukken 2016. Zijn hier vragen over?

4 – De zorgstandaard. We zijn hier druk mee bezig en we geven een korte samenvatting waar we nu staan.

5 – De Familiedag. De werkgroep familiedag kan extra hulp gebruiken. Zijn hiervoor mensen die mee willen denken? (informatie hierover is te verkrijgen via info@voks.nl).

6 – De website. Zijn er zaken die men mist of die men graag op de website willen hebben?

7 – Plannen voor 2017.

8 – Rondvraag. Mocht u nog zaken willen bespreken en weet u dit vooraf al, laat dit ons vast weten zodat wij een extra punt kunnen inbrengen op de vergadering.

9 – Sluiting van de vergadering.

  • Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Sluit je aan bij VOKS
  • VOKS evenementen