Ledenvergadering VOKS

Jaarlijks houdt VOKS haar ledenvergadering in de eerste helft van het nieuwe jaar tijdens de ledendag. Voor meer informatie over de ledendag zelf kunt u kijken bij de informatie over de ledendag

Op zaterdag 9 maart vindt de volgende ledenvergadering plaats.

Agenda:

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken (u kunt tot 1 week voor de vergadering stukken/onderwerpen inbrengen via info@voks.nl)
 3. Vaststellen van de notulen van 2018 (deze staan ook in de nieuwsbrief vermeld)
 4. Bestuurssamenstelling
  • Penningmeester Ineke van Dalfsen treedt af
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden. Middels stemming worden ze beëdigd als bestuursleden voor een periode van 3 jaar. Deze periode kan op de ledenvergadering van 2022 verlengd worden. De stemming vindt plaats doormiddel van het bevragen van de leden. Diegenen die tegen deze beëdiging zijn kunnen dit op dat moment aangeven. Voorgedragen worden:
   • Karin Assen – algemeen bestuurslid
   • Jeroen Strijker – penningmeester
 5. Bespreken financiële stukken uit het jaarverslag
  • Vaststellen jaarstukken 2018
  • Verslag kascommissie
  • Benoemen kascommissie 2019
  • Decharge van bestuur
  • Vastellen begroting 2019
  • Vaststellen contributie 2019 (voorstel: ongewijzigd € 28,-)
 6. Nieuwe projecten die gaan lopen en huidige projecten die dit jaar afgerond gaan worden.
 7. Rondvraag. Mocht u nog zaken willen bespreken en u weet dit vooraf al, laat dit ons dan weten vooraf aan de vergadering. Wij kunnen dan een extra punt inbrengen op de vergadering. Tijdens de rondvraag worden alleen de vragen die gesteld worden met ja of nee beantwoord. Als dit niet mogelijk is, dan zal deze vraag opgenomen worden in de notulen en dan wordt de vraag op een later tijdstip beantwoord.
 8. Sluiting van de vergadering.
 • Meld je aan voor de nieuwsbrief
 • Sluit je aan bij VOKS
 • VOKS evenementen