Ledenvergadering VOKS

Jaarlijks houdt VOKS haar ledenvergadering in de eerste helft van het nieuwe jaar tijdens de ledendag. Voor verdere informatie over het programma van de ledendag, kijk onder kopje “ledendag”.

De eerstvolgende ledendag en daarmee ook ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 10 maart 2018. 

De agenda (onder voorbehoud): 

1 – Opening van de vergadering.

2 – Bespreken van de notulen van 2017 (deze staan ook in deze nieuwsbrief vermeld).

3 – Jaarstukken 2017.  Zijn hier vragen over?

4 – De zorgstandaard. We zijn hier druk mee bezig en we geven een korte samenvatting waar we nu staan.

5 – De Familiedag. De werkgroep familiedag kan extra hulp gebruiken. Zijn hiervoor mensen die mee willen denken? (informatie hierover is te verkrijgen via info@voks.nl).

6 – De website. Zijn er zaken die men mist of die men graag op de website willen hebben?

7 – Plannen voor 2018.

8 – Rondvraag. Mocht u nog zaken willen bespreken en weet u dit vooraf al, laat dit ons vast weten zodat wij een extra punt kunnen inbrengen op de vergadering.

9 – Sluiting van de vergadering.

  • Meld je aan voor de nieuwsbrief
  • Sluit je aan bij VOKS
  • VOKS evenementen