Klachtenregeling

VOKS doet haar uiterste best om haar leden en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe iemand een klacht kan indienen bij VOKS en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit.

Schriftelijk

Joost Jongejan, Voorzitter VOKS

Henriëtte Roland Holstlaan 4

2135 MX HOOFDDORP

Telefonisch

06-444 226 26

Per e-mail

voorzitter@voks.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt.
  • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer indiener klacht.
  • Is indiener van de klacht lid of donateur van de VOKS.
  • Type klacht.
  • Omschrijving van de actie die de VOKS onderneemt naar aanleiding van de klacht.
  • Naam van de medewerker van de VOKS die de klacht behandelt.
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de indiener van de klacht hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de indiener van de klacht desondanks ontevreden is over de wijze waarop de VOKS de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij het bestuur van de VOKS in beroep gaan. Dit kan door een brief te sturen aan de voorzitter van VOKS. Binnen 14 dagen wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de VOKS gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de VOKS te verbeteren.

Gedragscode en klachtenregeling Overzicht