Organisatie

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks houdt VOKS haar ledenvergadering in de eerste helft van het nieuwe jaar tijdens de ledendag. Stemgerechtigde leden kunnen tijdens de ledenvergadering hun stem uitbrengen over bestuurszaken, financiële zaken en plannen voor de toekomst. Notulen van de ledenvergadering worden gepubliceerd in de VOKS nieuwsbrief. Meer informatie over de ledendag kunt u vinden op de pagina van de ledendag. 

Bestuur

Het bestuur van VOKS bestaat uit minimaal vijf leden. Bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen en worden gekozen tijden de ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. De  bestuursleden zijn vrijwilligers en bepalen het beleid, stellen de financiële richtlijnen vast en zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Regelmatig hebben zij gezamenlijk overleg. 

Het VOKS bestuur bestaat momenteel uit 6 leden:

Joost   Joost Jongejan (Voorzitter), voorzitter@voks.nl

Karin   Karin Assen (Secretaris), secretaris@voks.nl

Jeroen   Jeroen Strijker (Penningmeester), penningmeester@voks.nl

JoAnne   JoAnne Fruithof (Algemeen Bestuur en Buitenland), info@voks.nl

   Ingrid de Groot (Algemeen Bestuur), info@voks.nl

hoofd_vrouw_2.jpg   Kirsten Philipse (Algemeen Bestuur), info@voks.nl

Commissies

Om de diverse activiteiten van de vereniging mogelijk te maken hebben wij diverse commissies. Deze commissies bestaan uit leden die het leuk vinden om actief betrokken te zijn bij de organisatie. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe leden die de vereniging willen helpen. De commissies kunnen een eigen jaarplan en begroting samen stellen en aan het bestuur voorleggen ter goedkeuring. De commissies bedenken nieuwe plannen en helpen mee om deze uit te voeren.

Momenteel hebben wij vier commissies:

  1. Commissie Familiedag
  2. Commissie Communicatie (nieuwsbrief en website)
  3. Commissie Ledencontact
  4. Commissie Buitenland

Vragen en opmerkingen kunt u stellen via info@voks.nl.

Naast deze commissies zouden wij graag willen uitbreiden om samen nog meer mogelijk te maken. Wil jij bijvoorbeeld graag een bijdrage leveren voor onze Jongeren, zie jij mogelijkheden binnen Belangenbehartiging of heb je zelf een goed idee? Laat het ons dan weten.

Sinds 1993

De Vereniging Voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting is op 2 april 1993 officieel gestart. De vereniging heeft sindsdien het doel: "het behartigen de belangen van ouders/verzorgers en kinderen die geboren zijn met een afsluiting van de slokdarm en de direct betrokkenen".

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40482485. VOKS heeft ongeveer 270 leden in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.