Giften en sponsoring

VOKS waardeert het zeer als giften VOKS weten te bereiken.

Giften

Giften zijn altijd welkom. Deze kunnen worden overgemaakt op de rekening van de VOKS:

Rekeningnummer: NL89 INGB 0002 3696 80 t.n.v. Vereniging Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting te Ermelo.

Sponsoring

Wilt u een bijdrage leveren met uw bedrijf? Dat kan! Wij bieden hiervoor mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: info@voks.nl

Buitenlandse betalingen

Voor betalingen vanuit het buitenland zijn een Iban-nummer en een BIC-code nodig. Voor VOKS zijn dat:

  • IBAN NL89 INGB 0002 3696 80
  • BIC-code INGBNL2A

ANBI

VOKS heeft een ANBI beschikking. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De beschikking wordt door de belastingdienst afgegeven. Doordat VOKS deze beschikking in haar bezit heeft kan een schenker zijn schenking aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. Een schenking/gift is namelijk alleen aftrekbaar als dit aan een instelling met een ANBI beschikking is gedaan.

IBAN NL89 INGB 0002 3696 80 ten name van VOKS te Ermelo.

RSIN/fiscaalnummer van VOKS: 8155 23 993

VOKS nummer Kamer van Koophandel: 40482485