Transitie

Overgang naar de volwassenzorg, werken, gezinsleven en nu verder.

Transitie

Afscheid nemen van de kinderarts en de overgang naar de volwassenzorg. Deze weg moet niet alleen gegaan worden. Ouders nemen stap voor stap afstand en geven de controle langzaam over aan het kind. In alle academische kinderziekenhuizen is een maagdarmlever arts (MDL-arts) met specifieke interesse in volwassen patiënten met een slokdarmafsluiting. Er is in Rotterdam een luchtweg en MDL-poli voor de volwassen patiënt met een slokdarmafsluiting.

Werk en gezinsleven

Zelfstandig leven, gaan werken en een gezin stichten. Het kan allerlei vragen oproepen en er kunnen ook problemen naar boven komen. Ook dan is het belangrijk om de juiste informatie te kunnen krijgen.

En nu

Wat zijn de gevolgen van de slokdarmafsluiting en wat heeft te maken met ouderdom? Deze vragen kunnen langzamerhand onderzocht worden, omdat er steeds meer oudere mensen met een slokdarmafsluiting komen. Want sinds de jaren 50 zijn de overlevingskansen van een paar procent tot bijna 100% gestegen!

  • Folder: Slokdarmafsluiting Volwassenen folder.