Naar school

Buitenshuis eten, de volgende stap.

Hoe moet dat op het kinderdagverblijf? Of op school? Altijd spannend of dat goed gaat. Als ouders bereidt he school en kind goed voor. Hiervoor is een folder bij VOKS op te vragen.

  • Folder: Naar school met een slokdarmafsluiting (voor leerkrachten, oppas/bso-personeel en overblijfkrachten)
  • Folder: Wat heb jij nou? (uitleg voor jongeren met een slokdarmafsluiting);
  • Boekje over longontsteking (HAVVA) en de andere boekjes van Havva
  • Informatie over reanimatietrainingen door VOKS
  • Woordenlijst voor vakantie