VOKS Ledenvergadering

Jaarlijks houdt VOKS haar ledenvergadering in de eerste helft van het nieuwe jaar tijdens de ledendag. Voor meer informatie over de ledendag zelf kunt u kijken bij de informatie over de ledendag!

Jaarlijks is er een ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden in ieder geval de volgende punten besproken.

Agenda

  1. Opening van de vergadering
  2. Ingekomen stukken (u kunt tot 1 week voor de vergadering stukken/onderwerpen inbrengen via info@voks.nl)
  3. Vaststellen van de notulen (deze staan ook in de nieuwsbrief vermeld)
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Bespreken financiële stukken uit het jaarverslag
  6. Nieuwe projecten die gaan lopen en huidige projecten die dit jaar afgerond gaan worden
  7. Rondvraag*
  8. Sluiting van de vergadering

* Mocht u nog zaken willen bespreken en u weet dit vooraf al, laat dit ons dan weten vooraf aan de vergadering. Wij kunnen dan een extra punt inbrengen op de vergadering. Tijdens de rondvraag worden alleen de vragen die gesteld worden met ja of nee beantwoord. Als dit niet mogelijk is, dan zal deze vraag opgenomen worden in de notulen en dan wordt de vraag op een later tijdstip beantwoord.